ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att erbjuda, ge förutsättningar och möjligheter för aktivt omställningsarbete och ge ekonomisk trygghet i omställningen utifrån bestämmelserna för sådant arbete och sådan förmån enligt kollektivavtalet Omställningsavtal – KOM-KL. Stiftelsen ska stödja och hjälpa de arbetstagare som omfattas av avtalet i deras omställning till nya arbeten.Närmare förutsättningar för stiftelsens verksamhet ges i det vid varje tidpunkt gällande kollektivavtalet Omställningsavtal – KOM-KL.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden KOM-KL
Organisationsnummer:802012-0963
Adress:
  • 118 82 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4527800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:805 261 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: Blankett saknas!
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: Blankett saknas!