Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse
Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM
08-701 10 00

Org. Nr: 802006-4690

Förmögenhet:  1,759,358,260 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja samhällsvetenskaplig-ekonomisk forskning genom utgivande av bidrag. Sådant bidrag skall av mottagaren användas inom ramen för stiftelsens ändamål enligt de närmare föreskrifter som meddelas av den i § 7 angivna forskningsnämnden.