Insamlingsstiftelsen Nordiskt centrum för inter-religiös dialog (NCID)
Turunc
Vaktmästaregången 5
413 18 Göteborg
0703-742060

Org. Nr: 857500-9876

Förmögenhet:  45,354 kr


ÄNDAMÅL

NCID skall vara politiskt oberoende och verka för dialog och samverkan över religionsgränserna. Stiftelsen har som målsättning:att stärka individens religiösa indentitet och hjälpa henne fullfölja sina förpliktelser gentemot Gud;att väcka intresse för inter-religiös dialog, såväl som för de enskilda religiösa traditionerna som för deras kulturmiljö;att utveckla teologiska perspektiv för framtida samverkan mellan kristna, judar och muslimer i samtidsfrågor;att föra samman samfundsledare, forskare, myndighetspersoner och lekmän som verkar för religiös dialog, integration, fred och försoning;att konkret manifestera solidaritet och samförstånd mellan de tre religionerna;att ur det gemensamma religiösa arvet härleda principerna för en global religiös etik;att verka för en positiv, kreativ och fredlig samhällsutveckling;att underlätta den sociala integrationen av religiösa och etniska minoriteter.