IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse
SEB
Stiftelsegruppen
405 04 Göteborg
031-622516

Org. Nr: 857204-2573

Förmögenhet:  1,075,225,157 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning bl a rörande cancer och njursjukdomar samt ortopedin. Så länge väsentliga delar av Stiftelsens tillgångar består av aktier i AB Fortia och så länge detta bolag är verksamt som en självständig och fristående enhet kan Stiftelsen dessutom främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning, som är avsedd att underlätta för AB Fortia att framtaga nya medicinska preparat och behandlingsmetoder till främjande av människors hälsa.