Hudiksvalls Sparbanks Sysselsättningsstiftelse
Box 1202
Hudiksvalls Sparbank
824 15 HUDIKSVALL
0650-371 00

Org. Nr: 887501-4857

Förmögenhet:  2,509,986 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att såssom delägare eller långivare bidra med riskkapital till lokala företag och företagare vars verksamhet bedöms ha en sådan utvecklingspotential att den kan leda till att orter inom Hudiksvalls kommun tillförs ökad kompetens samt sysselsättning, lämna företagsstarthjälp av såväl ekonomisk som juridisk natur, bidra med kompetensstöd till företag och företagare, bidra med ekonomiska och juridiska resurser för att åstadkomma registrerade patent till lokala företag och företagare, samt ordna seminarium och föreläsningar med proffessionella föreläsare runt sådana ämnesområden som är förenliga med med stiftelsens i denna paragraf angivna ändamål.Stiftelsens huvudsakliga ändamål är jämväl att genom direkt eller indirekt bedriven verksamhet eller genom att sluta avtal med externa forskare/forskningsinstitut/utvecklings- och forskningsbolag införskaffa kommersiella forskningsresultat inom de företagsekonomiska, IT-baserade och miljövårdsinriktade forskningsområdena samt inom de utvecklingsoråden som vid varje tillfälle anges i Hudiksvalls kommuns utvecklingsplan.