ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastning må användas för att utge bidrag till behövande ålderstigna personer för anskaffning och förhyrning av tillfredsställande bostad eller för att lämna understöd till sjuka behövande åldringar för särskild vård, inköp av hjälpmedel eller dylikt. Bidrag må även utgå till verksamhet, som har till syfte att skapa sysselsättning, trevnad eller liknande för pensionärer.Stiftelsens avkastning får icke användas för tillgodoseende av behov, som enligt lag eller annan författning skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hilda och Georg Dahlins stiftelse
Organisationsnummer:843000-7834
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • 251 89 Helsingborg
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 536 352 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: Blankett saknas!
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: Blankett saknas!