ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att – i andra hänseenden än som tillgodoses med allmänna medel – stödja behövande handikappade och långvarigt sjuka personer företrädesvis inom Östergötlands län.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse för handikappade och långvarigt sjuka personer
Organisationsnummer:825001-6568
Adress:
  • c/o Ståhl Invest i Norrköping AB
  • Box 7059
  • 600 07 NORRKÖPING
Telefonnummer:0770-111 040
E-post:sibyl.hagel@stahl.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:128 860 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: Blankett saknas!
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: Blankett saknas!