ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha som ändamål att ¤ Främja bevarandet och underhållet av företrädesvis kulturmärkta träbåtar samt att stödja organisationer som verkar för detta,¤ stödja humanitär hjälpverksamhet för att förbättra människors villkor i Sverige och utomlands,¤ att stödja musikkultur genom att möjliggöra festivaler, folkmusikprojekt o dyl samt stödja olika kulturella projekt

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Burre Hellmans stiftelse
Organisationsnummer:802478-7528
Adress:
  • Jan Hellman
  • Box 5030
  • 102 41 Stockholm
E-post:styrelsen@stiftelsenhellman.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:60 000 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: Blankett saknas!
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: Blankett saknas!