Erik och Asta Sundins stiftelse
Norrköpings Tidningar
601 83 NORRKÖPING
011-200221

Org. Nr: 825000-0711


Stiftelsen skall hava till ändamål att medelst avkastningen av dess kapital bereda understöd för behövande ålderstigna eller sjuka personer i Norrköpings stad.

Förmögenhet:  8,715,000 kr