Einar Hansens Allhemsstiftelse
Advokatfirman CJ Lindgren
Box 541
201 25 Malmö
040-30 33 30

Org. Nr: 846001-5962

Förmögenhet:  88,772,171 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar samt att understödja vård och uppfostran av barn, varvid företräde bör lämnas för personer, som är eller varit anställda i något av de till Allhem-gruppen för närvarande eller tidigare knutna bolagen.Stiftelsen må jämväl kunna lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning.Stiftelsen må jämväl kunna lämna bidrag till och främja vetenskaplig forskning av olika slag samt att under samverkan med militär eller annan myndighet understödja och stärka rikets försvar.