Dag Hammarskjöldstiftelsen i Jönköping
Johan Nordangård
Soops väg 7
554 46 Jönköping

Org. Nr: 826001-2052

Förmögenhet:  257,259 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i Dag Hammarskjölds anda på olika sätt främja världsförståelse, internationellt samarbete och fred i tecknet av hederlighet, medmänsklighet, objektivitet och politisk neutralitet.Stiftelsen skall stimulera till att Dag Hammarskjöld på ett värdigt sätt hedras i sin födelsebygd och att hans intentioner hålles levande. Detta skall ske genom att stiftelsens medel användes för utdelning av stipendier till enskilda eller för anslag till organisationer inom Jönköpingslän. Vad gäller enskilda skall ansökningar från elever/studerande vid länets folkhögskolor, högskolor och i gymnasieskolans avgångsklasser beaktas i första hand. Medlen skall även kunna tagas i anspråk för annat som överensstämmer med stiftelsens ändamål, t.ex. freds- och/eller miljöseminarier.