Crafoordska stiftelsen
Box 137
22100 Lund
046-38 58 80
crafoord@crafoord.se

Org. Nr: 845001-0668

Förmögenhet:  1,717,507,000 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Även välgörande, sociala, konstnärliga, idottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål.

 

Stiftelsen ger inga bidrag till privatpersoner