Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Total records: 15,765
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen ändamål är att främja forskning rörande ögonsjukdomar vid Karolinska Institutet. -
Af ränteafkastningen utdelas årligen ett stipendium. Stipendierna lämnas åt studerande vid Kungliga Tekniska Högskolan, som visat flit och framgång i sina studier och som befinna sig i små omständigheter. -
Avkastningen får användas för stiftelsens verksamhet i form av utbildning av ungdom samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. -
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning av viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. -
Hälfen skall tillfalla De Handikappades Riksförbund (DHR) att där bilda en fond benämnd “Knut och Lillie Rudgrens Minnesfond”. Fondens årliga avkastning skall användas för att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande -
Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.Ändamålet skall tillgodoses genom anslag till individer, organisationer eller institut, som bedriver sådan verksamhet. Anslag till enskild hjälpsökande skall inte utgå. -
Att underhålla och pryda Sturekoret samt i övrigt haft Uppsala domkyrka i åtanke, till “en sköön Preedijkestool sampt Orgellwärke der i kyrkian Opsättias och förfärdigas skall” -
Ändamålet är att främja barnpsykiatrisk forskning vid institutet. -
Stiftelsen har till ändamål att genom utdelning av stipendier till forskare främja kunskapen om dansens historia med särskild betoning på hur danskonsten påverkades av 1900-talets politiska jordskred – från ryska revolutionen, vidare till nazismen och fram till det inflytande indiska, -
Att främja en god yrkesutbildning och skicklighet av yrkesutövare som arbetar med konservering och restaurering av konst, kulturhistoriska och naturhistoriska föremål.Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att ge anslag till ordinarie medlemmar i Nordiska Konservatorförbundet, svenska sektionen, NKF-S. Anslagen -
Disponibel avkastning skall utdelas såsom stipendium till ung lovande lyriker eller författare enligt akademiens bestämmande. -
Av årliga avkastningen, en tiondel skall läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen från fonden skall av akademiens styrelse efter dess beprövande utdelas såsom stipendium till en eller flera begåvade och intresserade elever vid akademien, som utbilda sig till träblåsare och -
Stipendium tilldelas i första hand fil. dr vid Uppsala universitet, som doktorerat i företrädesvis filosofi och historia, och som är antagen till forskarutbildningen i tros- och livsåskådningsvetenskap, i andra hand till fil. lic eller fil. kand, som avlagt examen i -
Stiftelsen skall främja sitt syfte framförallt genom att dela ut stipendier samt utge andra anslag och bidrag, men får också arrangera och/eller stödja seminarier och konferenser. Stiftelsen kan stödja Risinge Hembygdsförening för att ta fram skrifter om hembygden samt bidra -
Ändamålet är: i. att direkt- och/eller indirekt genom Plan International INC., Rhode Island, USA (eller annan organisation som övertar denna organisations verksamhet) så länge nämnda ideella organisation fortsätter att driva eller av Stiftelsen kan antas driva sin verksamhet i enlighet -