Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Total records: 18,665
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv 647,835,000 kr
Stiftelsen har till ändamål att förvärva fastigheter direkt eller indirekt genom förvärv av samtliga aktier eller samtliga andelar i bolag, liksom vid behov kunna avyttra fastigheter direkt eller indirekt genom försäljning av samtliga aktier eller samtliga andelar i bolag, uppföra 638,726,000 kr
Pensionsstiftelsen skall vara en pensionsstiftelse för AB SKF och för övriga svenska företag som ingår i SKF-koncernen.Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension givna av bolag inom SKF-koncernen till anställda enligt ITP-planen och därtill anknytande utfästelser som ingår i 634,478,861 kr
Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att inom Östhammars kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen äger inte utan länsbostadsnämndens medivande bedriva annan byggnadsverksamhet än 616,605,000 kr
Pensionsstiftelsen skall vara en pensionsstiftelse för AB SKF och för övriga svenska företag som ingår i SKF-koncernen.Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension givna av bolag inom SKF-koncernen till anställda enligt ITP-planen och därtill anknytande utfästelser som ingår i 604,692,344 kr
Stiftelsen har till ändamål att i samverkan med Västerås kommun, Swedbank AB, ABB AB och ICA AB hjälpa de bostadsbehövande inom i huvudsak Västerås kommun till goda och ekonomiska bostäder, företrädesvis i form av egnahem.Ändamålet skall uppnås dels genom att 602,865,116 kr
Stiftelsen har till ändamål att förvärva fastigheter direkt eller indirekt genom förvärv av samtliga aktier eller samtliga andelar i bolag, liksom vid behov kunna avyttra fastigheter direkt eller indirekt genom försäljning av samtliga aktier eller samtliga andelar i bolag, uppföra 586,881,000 kr
Stiftelsens ändamål är att som ägare till aktiemajoriteten i Västerbottens-Kurirens AB (bolaget) eller dess moderbolag dels verka för att trygga fortsatt utgivning av Västerbottens-Kuriren med ett fasthållande av den frisinnade och liberala grundåskådningen, dels verka för att samma grundsyn kommer 584,014,000 kr
Ändamålet med stiftelsens verksamhet skall avse sjukvårdsverksamhet med såväl sluten som öppen vård av såväl privat som offentlig karaktär ävensom hälsovård. 576,775,000 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja bostadsförsörjningen inom Bodens komun. 575,090,262 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på 566,709,000 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisning- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd, varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma ifråga.Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller 553,651,244 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga genom att som aktieägare i bank inom föreningssparbankssektorn verka för att föreningssparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn blir en 553,131,000 kr
Att främja internationellt samarbete på den vetenskapliga forskningens område, i första hand genom att anskaffa och tillhandahålla lokaler i Stockholm. 552,806,000 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på 552,424,000 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på 532,918,000 kr
Stiftelsen skall ha till syfte att stödja och hjälpa arbetstagare som på grund av arbetsbrist är uppsägningshotade, uppsagda eller arbetslösa. Detsamma gäller i samband med omlokalisering eller motsvarande i fråga om sådana arbetstagare som väljer att inte följa med till 529,383,000 kr
Stiftelsen har till ändamål att för främjandet av Frälsningsarméns verksamhet för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning eller för att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, därvid mottaga, äga och förvalta egendom, som tillfaller Frälsningsarmén genom gåva, 525,242,531 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografien. Stiftelsen skall dessutom – årligen eller vartannat år efter råd och lägenhet – utdela ett fotografiskt pris med guldmedalj till särskilt förtjänt 512,886,143 kr
Stiftelsen har till ändamål att vårda handikappade, åldriga eller eljest hjälpbehövande personer som, även om de kan försörja sig själva, inte är i stånd att på ett tillfredsställande sätt vårda sig själva. 510,193,000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom Sverige allmänt främja vetenskaplig forskning och skall därjämte inom landet allmänt främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av utbildning åt barn och ungdom samt främja vård av behövande ålderstigna, 509,900,000 kr
Stiftelsen skall hava till huvudsaklig uppgift att lämna understöd åt behövande gamla och sjuka samt till barn eller ungdom för deras vård och fostran eller utbildning. Behövande handikappade av alla åldrar är berättigade till understöd ur stiftelsen. Stiftelsens avkastning får 506,831,384 kr
Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda och tidigare anställda inom Korsnäs verksamheter. I § 8 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin anställda respektive tidigare anställda.Sådana sociala ändamål, som avses i 502,519,008 kr
Stiftelsen har till ändamål att inom Orust kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter i syfte att därå uppföra och förvalta bostadshus vari ävenledes kan ingå affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen skall vara ett allmännyttigt bostadsföretag. 481,747,245 kr
Skogssällskapets ändamål är att främja skogshushållningen och naturvården. 477,982,000 kr