Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 18 100 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Insamlingsstiftelsen har som ändamål att utveckla och utbilda unga talanger inom sporten rugby så att de i framtiden kan tävla framgångsrikt på högsta nationella nivå och kvalificera sig för landslagsuppdrag. Ändamålet tillgodoses i första hand genom att dela ut bidrag Läs mer ... -
Till hemsida
Från fonden utdelas vart femte år en medalj i guld, benämnd Wahlgrenska minnesmedaljen, såsom belöning åt personer, i främsta rummet svenskar, som på ett utmärkt sätt främjat de naturhistoriska vetenskaperna. -
Att ge bidrag till tuberkulösa personer, vilka i anslutning till behandling på Akademiska sjukhuset behöver vård inom eller utom sjukhuset, som icke bekostas av allmänna medel. Bidrag kan avse vård på konvalescenthem eller annan kostnad för konvalescens, hälsoresa, anskaffande av Läs mer ... -
Att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. -
Till hemsida
Nettoavkastningen skall ställas till Kungl. Musikaliska Akademiens förfogande och användas enligt dess beprövande till ändamål, som Akademien fullföljer. -
Stiftelsens ändamål är att använda avkastningen till att främja vården av behövande ålderstigna eller sjuka i Skåne födda och bosatta bildkonstnärer. -
[..] Fondens avkastning skall utdelas som ett pris enligt följande ordning. A Priset utdelas vart 6:e år och består av den gångna femårsperiodens samlade ränteinkomster. B Endast avkastningen får av styrelsen disponeras för utdelande av priset och får sålunda kapitalbeloppet Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att främja ungdoms vård och fostran genom anslag till verksmhet i anslutning till Lövuddens kapell och friluftskyrka och genom anslag till driftskostnader och investeringar gällande dess anläggningar. -
Stiftelsens ändamål är att främja social hjälpverksamhet.Ändamålet ska i huvudsak tillgodoses genom att Stiftelsen, vid var tid och med beaktande av samhällsutvecklingen, ska motverka hemlöshet eller socialt utanförskap och genom sysselsättningoch opinionsbildning eller på liknande sätt förändra attityder gentemot hemlösa Läs mer ... -
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att tillgodose det i ingressen angivna syftet om att den vetenskapliga forskningen vid i första hand Lunds universitet skulle stimuleras genom att med den löpande avkastning som Stiftelsens förmögenhet genererar och efter avdrag för kapitalisering på högst Läs mer ... -