Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Total records: 18,652
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Den årliga nettoavkastningen skall utdelas till behövande änkor, över 50 års ålder, bosatta i Stockholms län. -
Att främja vetenskaplig forskning avseende hund -
GH-styrelsen skall hålla sig väl underrättad om verksamheten i klubbens alla sektioner och på så sätt få fram lämpliga kandidater för tilldelning av stipendier av den årliga avkastningen eller till annat ändamål som styrelsen finner lämpligt.Fonden skall särskilt premiera verksamheten -
Att utan begränsning till viss familj, visa familjer eller bestämda personer främja och bedriva utbildningsverksamhet för barn och ungdom i musikklasser, företrädesvis inom Uppsala kommun. -
[…] Därefter skall hela fondens avkastning årligen utgå med 50 % till Stockholms Stadsmission, 25 % till Sociala Missionen och 25 % till Sofia församling, alltså enl. storleken av aktieinnehav. Medlen skall användas till hjälpbehövande i “Elsa Borgs anda.” -
Erik och Sigvard Gustafssons Stiftelse skall ha till ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande bosatta i Växjö kommun.Av stiftelsens årliga avkastning skall – sedan skatter och förvaltningskostnader betalats – 10 /tio/ procent av den behållna avkastningen läggas till kapitalet. Återstoden -
Efter förslag av Överbibliotekarien vid Universitetsbiblioteket i Uppsala företrädesvis tillfalla sådana tjänstemän, som tjänstgöra på nämnda Biblioteks planschavdelning och är i behov av ökade inkomster. -
Stiftelsens ändamål är att utöva internationell hjälpverksamhet med huvudinriktning på att i u-länderna initiera och understödja trädplantering och liknande odlingsföretag ävensom brunnsborrningsprojekt och anläggningar för solenergi, samtfrämjavård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning -
Stiftelsen har till ändamål att främja:a) skolverksamhet för judiska barn och ungdomar, i första hand Hillelskolan och dess förskole- och fritidsverksamhet samt ungdomsgårdar och bildningsföreningar för ungdomar i anslutning till judisk skola,b) koloniverksamhet för judiska barn och ungdomar, såsom Glämsta -
Den för utdelning disponibla avkastningen används för diakoniverksamhet i församlingen samt till utdelning till behövande, sjuka eller handikappade församlingsbor. -