Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Total records: 15,759
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Den disponibla avkastningen skall efter beslut av Lärarförbundets styrelse användas till att lämna bidrag till fortbildning genom studier och/eller resor för lärare inom grundskolan (tidgare små-, respektive folkskollärare). Vid beslut om utdelning ur stiftelsesamfonden skall lämplig hänsyn tagas till föreskrifterna -
Att främja vetenskaplig undervisning eller forskning inom design, konst, hantverk och handel.Ändamålet tillgodoses genom att årligen dela ut ett eller flera stipendier. -
Tjugo procent av avkastningen tillföres kapitalet. Cirka hälften av resterande avkastning avser stipendium, att på Maj Levander-Lindgrens födelsedag den 6 december, tilldelas någon forskare för publicering av ett värdefullt medicinhistoriskt arbete. Om någon kvalificerad forskare icke finnes får utseendet av -
Höja kvaliteten i Högskolans utbildning och utveckling. -
Att främja forskning, information till allmänheten och utbildning inom miljöområdet. -
Avkastningen skall användas till pensioner åt stipendieinstitutionens tjänsteinnehavare. -
Stiftelsens avkastning, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, ska användas till stipendier till elever som utbildar sig på blåsinstrument vid samtliga svenska musikhögskolor och vid andra svenska skolor som lämnar likvärdig högre musikutbildning. I andra hand får avkastningen -
Mizy och Nils Bergtofts fond skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande barnsjukdomar, företrädesvis utvecklingsstörningar, missbildningar och rörelsehämningar samt dessa tillstånds orsaker. Av fondens avkastning skall varje årminst 10 % läggas till kapitalet och återstoden utdelas till forskningsanslag -
Dels till arvoden m m till särskilt inbjudna föreläsare, dels till resestipendier till teol.stud. för studier av religiöst och kyrkligt liv. -
Tillgångarna skall tillfalla Svenska Akademien såsom – när förräntningen det medger – grund för ett pris i vårt namn “till en författare av hög litterär förtjänst. “ -