Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Total records: 20,534
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
-
Stiftelsen ska ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning i Sverige inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar.Ändamålet kan fullföljas genom ett årligt bidrag för framstående forskning inom området i form av;- ett personligt pris till den utsedde forskaren samt- -
Stiftelsens ändamål skall vara att öka kunskapen om kvinnors hälsa genom att, så långt resurserna tillåter, dels lämna stipendier och kontanta bidrag till vetenskapligt forskning och för spridande av information om kvinnors hälsa, dels sprida information om kvinnors hälsa i 152,590 kr
Stiftelsen som verkar under namnet 1878 år stiftelse, har till ändamål att ge ekonomiskt stöd åt behövande och ensamstående kvinnor, företrädesvis kvinnor som antingen hava vårdnaden om barn eller länge och troget arbetat hos ett och samma husbondfolk eller har 15,640,354 kr
Till hemsida
Sådana departementets smärre utgifter, som icke kunna bestridas av hemliga medel eller utbetalas utan riksdagens medgivande. -
Att främja segelsporten, främst genom att underlätta för seglare att utveckla sin skicklighet att sköta och manövrera segelbåtar samt inom angränsande områden öka intresset för idrotten på sjön. 1,144,723 kr
Stiftelsens ändamål är hemligt och konvolutet innehållande detta skall öppnas i Svenska kyrkans diakonistyrelse 2022. 680,511 kr
att räntan lägges till kapitalet under 100 år, hvarpå årliga räntan på då varande kaptial sändes till kyrkoherden i Elfdalen, som deraf insätter 20 kr/eller minst 10 kr/ för hvarje af kyrkoherden eller komministern under året döpåt barn, tillhörande moderförsamlingen 116,394 kr
Stiftelsen ska ha till ändamål att i praktisk handling värna åsiktsfrihet och yttrandefrihet på Internet enligt FN:s resolution från den 5 juli 2012 och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Stiftelsen ska i linje med detta ändamål bedriva opinionsbildning, sprida 209,907 kr
Till flitiga, icke adliga studerande av Östgöta nation med företräde för släkting. -
Till studerande av Göteborgs nation. Utdelas årligen på höstterminen av nationens inspektor efter förslag av nationens seniorskollegium. -