Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Total records: 17,641
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Den för utdelning disponibla avkastningen skall med iakttagande av testamentets föreskrifter användas för understöd till mindre bemedlade personer, vilka minst under tio års tid varit bosatta inom kommunen. 725,306 kr
Till hemsida
Stödja medicinsk utbildning och forskning avseende reumatiska sjukdomar samt att lämna bidrag till medlemmars sjukhusvistelse, vård- och rekreationsresor i den utsträckning som framgår av reglerna i §§ 4 och 5. 544,927 kr
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.Återstoden skall användas för inköp av medicin och för annan hjälp åt mindre bemedlade,sjuka personer, som är mantalsskrivna i Augerums och Flymens församlingar.Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall 246,531 kr
Detta Capital skall bli en stående Fond, som genom utlåning mot inteckning i fastighet, skall göras frucktbart, men som aldrig får eller kan förskingras. Af den årliga räntan, såsom Capital beräknat, skall afdragas Två (: 2 :) procent i förvaltningsbestyr. 3,431,798 kr
Sällskapet De nödlidandes vänner tilldelas årligen av fondens disponibla avkastning 1.000 kronor.Den återstående för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av kommunstyrelsen till allmännyttiga ändamål för den vidgade kommunen efter kommunsammanläggningar 1 januari 1965 och 1 januari 1974.Avkastningen får inte 1,773,268 kr
Stiftelsens ändamål är jämlikt förordnandena “allmänt välgörande”. 355,664 kr
Avkastningen skall användas till stipendier till forskning inom hörselvårdens område. -
Till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola eller skolväsende företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev, som ägnat arbete åtteater eller musik eller annan 144,546 kr
Stiftelsens ändamål är att i enlighet med donationsbrevens bestämmelser utse de personer som skola komma i åtnjutande av understöd och bestämma understödsbeloppens storlek.Dock gäller därest donationsbreven inte annorlunda föreskriver, såsom allmän föreskrift att:a) ingen, som inte är mantalskriven i Karlskrona, 1,143,053 kr
Räntan utdelas till den mest behöfvande Enka eller Fröken som lagligen bär namnet Stierngranat. Att om någon sådan ej finnes eller sig anmäler räntan utdelas till någon annan behöfvande Enka eller Fröken af Adelig börd, i hel pension eller delad 1,339,082 kr