Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 18 313 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall årligen 75% användas till att årligen vid juletid bekläda intill tjugo fattiga barn tillhöriga Vittsjö kommun. 558 493 kr
Samfonden avser att tillgodose behovet av diakonala hjälpinsatser av tillfällig och individuell art inom Uddevalla och Bäve församlingar. Av den årliga avkastningen av samfonden skall minst 10 % varje år läggas till kapitalet. Avkastning som ej disponeras skall reserveras till Läs mer ... 104 866 kr
Att vårda och underhålla de gravar i Vireda socken, i vilka medlemmar av släkten Hammarberg och deras avkomlingar äro begravda, nämligen: gravplatsen å Viredaholms egendom, kryptan under Vireda kyrkas kor samt gravplatsen å nordvästra hörnet av Vireda kyrkogård. Läs mer ... -
Stiftelsens avkastning, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, ska användas till trivselbefrämjande åtgärder för boende på Wilhelminahemmet i Lenhovda eller, om detta avvecklas, annan motsvarande institution. Avkastningen får inte användas förändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel. Läs mer ... 480 337 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja kristen verksamhet i det område som omfattas av nuvarande Askims församling. 13 274 085 kr
Stiftelsen har till ändamål att stödja personer som genom sin utbildning eller forskning vid universitet och högskola kan komma att bidraga till den tekniska och industriella utvecklingen i Sverige. 32 321 894 kr
Stiftelsens ändamål är bidrag till kostnaderna för rekreation åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta köpmän samt kontors- och butiksanställda personer inom sydvästra Sverige samt deras familjer under semester eller eljest under fritid.. -
Att bidraga till byggandet av Göteborgs sjöfartsmuseums bestående och vidare utveckling genom att underhålla och öka samlingarna samt sedan denna fond eller andra dylika genom ytterligare gåvor få tillväxt, att museets tillvaro är fullt betryggad, användas till eventuell byggnad för Läs mer ... 3 361 647 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till utbildning av ungdomar genom utdelning av stipendier. Stipendier skall efter ansökan utdelas till studerande ungdomar i åldern upp till 25 år. Sökande av stipendie skall vara svensk medborgare med stark och långvarig anknytning Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål skall vara att stödja utbildning, forskning och annat utvecklingsarbete för tidig upptäckt av cancer för att god vård ska kunna ges till cancersjuka, såväl på sjukhus som i hemmet. Stödet skall ske genom användning av avkastningen av stiftelsens Läs mer ... 13 359 431 kr