Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Total records: 20,534




Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Den för utdelning disponibla avkastningen skall med iakttagande av testamentets föreskrifter användas för understöd till mindre bemedlade personer, vilka minst under tio års tid varit bosatta inom kommunen. 725,306 kr
Till hemsida
För lindrande av sjukdom och nöd och som bidrag till i övrigt i ekonomiskt hänseende mindre väl lottade personer inom Ås socken. 1,517,191 kr
Stiftelsen har till ändamål att i Brunnby församlings nuvarande verksamhetsområde bidraga med medel till en anställning av en främst karitativ diakonissa, som skall uppsöka, stödja och hjälpa dem som är i behov av omvårdnad och omsorg, eller därmed jämförlig verksamhet 6,259,834 kr
Till “en svensk eller finsk students uppehälle”; en som studerar teologi och en som studerar statskunskap. 7,204,027 kr
Att i enlighet med dessa stadgar förvalta Tierps sockens magasinsfond, att, om så i vederbörlig ordning beslutas, förvalta Gustav Gilljams i Yvre donationsfond,att av kapitalets avkastningar genom stipendier och bidrag främja ungdomars och jordbrukare i Tierps socken utbildning och förkovran.Av 277,747 kr
Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid kommunens skolväsende företrädesvis för:belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik 998,196 kr
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall utdelas till behövande personer bosatta i Ingelstorps församling. Utdelningen får dock ej ske förrän efter 2048. 233,681 kr
Samstiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall gå till de boendes trevnad och för att skapa hemlika förhållande för de boende på Mariahemmet. Vid beslut om utdelning skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna som gällde före samstiftelsebildningen för de -
Stiftelsens ändamål skall vara att årligen betala stipendium (alt flera stipendia) enligt nedanstående.Mottagaren skall vara doktorand, alternativt yngre disputerad forskare, i ämnet nationalekonomi vid Lunds universitet. Mottagaren skall vara person som skriver sin avhandling, eller forskar, inom området tillämpad mikroekonomi. -
Stiftelsen har till ändamål att allmänt främja yttrandefrihet, opinionsbildning, debatt och åsiktsmångfald genom att utifrån socialdemokratiska värderingar stödja tidningsutgivning och andra mediaverksamheter i Västernorrland. 6,615,878 kr