Carin Malmlöf-Forsslings Stiftelse till fromma för det svenska konstmusiklivet
Kungl. Musikaliska Akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 STOCKHOLM
08-407 18 00

Org. Nr: 802425-3281

Förmögenhet:  0 kr


ÄNDAMÅL

I syfte att dels stimulera det svenska konstmusiklivet i Dalarna men också i Sverige i övrigt dels öka uppmärksamheten kring svenskt konstmusikliv i utlandet och mina musikaliska verk.