Bostadsstiftelsen Uddevallahem
Box 344
451 18 Uddevalla
0522-653565

Org. Nr: 858500-2366

Förmögenhet:  1,030,726,000 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Uddevalla Stad förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder och uthyrningslokaler.

OBS!!! STIFTELSEN LÄMNAR INGA BIDRAG TILL HYRESGÄSTER.