Allan och Brita Lindquists stiftelse för vård och stöd till psykiskt sjuka
Järnvägsgatan 8
243 30 Höör

Org. Nr: 833200-7585

Förmögenhet:  947,741 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att, utan begränsning till viss familj, eller vissa familjer eller bestämda personer, främja vård, omsorg samt habilitering och rehabilitering av behövande psykiskt sjuka människor, såväl avseende barn som vuxna. Stiftelsen skall vidare främja vetenskaplig forskning avseende vård, omsorg, habilitering och rehabilitering av psykiskt sjuka.