Al-Azhar Stiftelsen
Box 237
162 13 VÄLLINGBY
08-56459930

Org. Nr: 802404-4888

Förmögenhet:  35,459,094 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är;att främja, bevara, skydda och förstärka muslimska barn i identitet.att bevara det arabiska språket, som det främsta medlet att vårda och upprätthålla muslimernas religiösa, kulturella och sociala enhet, samtatt upprätthålla idrottsliga verksamhet.Stiftelsens verksamhet skall bedrivas på det sätt som förenligt med den heliga Koranen och de lagar som tillämpas i Sverige.Al-Azhar Förskolan, Skolan, Fritidshem.I syftet att meddela undervisning åt förskolebarn, barn i skolpliktig ålder samt åt äldre ungdom.Verksamheten skall bedrivas i samarbete med skolstyrelsen och socialförvaltning på den kommun där verksamhet bedrivs, och följa deras planer, med hänsyn tagen till islamiska principer och i Sverige tillämpade pedagogiska principer.Verksamhet skall rikta sig till alla intresserade.