ÅFs Personalstiftelse
169 99 STOCKHOLM
010-505 00 00

Org. Nr: 802005-1283

Förmögenhet:  0 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att åt ÅF koncernens personal anskaffa anläggningar för personalens rekreation, främjande av sportslig verksamhet samt sådan annan fritidsverksamhet, som stimulerar till ökat kamratskap bland personalen.Personalstiftelsen är gemensam för anställda i ÅF AB och samtliga dotter- och intressebolag i ÅF koncernen.Endast ÅF AB kommer att göra avsättningar till personalstiftelsen