Stiftelsen Höglandsborg

Stiftelsen Höglandsborg skall ha till ändamål att lämna bidrag för rehabiletering, miljöbyte och rekreation åt genom företrädesvis sjukdomen multipel-skleros men även andra neurologiska sjukdomar handikappade personer.För utdelning får användas-den årliga direktavkastningen från stiftelsens tillgångar, samt- vinster som uppkommit genom omsättning