ÅFs Personalstiftelse

Stiftelsens ändamål är att åt ÅF koncernens personal anskaffa anläggningar för personalens rekreation, främjande av sportslig verksamhet samt sådan annan fritidsverksamhet, som stimulerar till ökat kamratskap bland personalen.Personalstiftelsen är gemensam för anställda i ÅF AB och samtliga dotter- och intressebolag