Erdtmans Stiftelse

Fondens ändamål är att ge unga kemister vid tekniska högskolan i Stockholm (KTH) stimulerande utländska organisk-kemiska erfarenheter och kontakter, främst genom att utdela resebidrag för deras deltagande i internationella konferenser (kongresser, symposier och personliga överläggningar) rörande organisk-kemisk grundforskning. Medel kan