Samuel Söderströms stiftelse för forskning kring sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör

Stiftelsens ändamål ska vara att stötta forskningen kring:- sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör,- orsaken till sjudkomens uppkomst samt- behandlingsstrategier för att bekämpa alternativt hämma sjukdomen.Stiftelsen kan verka för at stiftelsen tillförs ytterligare kapital, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet.