August Bångs skolstiftelse

Den årliga avkastningen sedan minst en tiondel tillförts kapitalet får användas till förmån för eleverna vid skolväsendet inom gamla Hässjö kommun (Hässjö, Ljustorps och Tynderö församling). Utdelade medel skall användas till premier eller stipendier till behövande efter genomgången obligatorisk skola

Arvid Hamrens företagsutbildningsstiftelse

För att understödja utbildning och fortbildning av företagare, vilka inom Kramfors samhälle bedriver småindustriell verksamhet. Stöd skall även kunna lämnas för utbildning av anställda i sådana företag, vilka inneha ledande eller för företagens skötsel och utveckling eljest väsentliga befattningar.

Ambjörn Larssons Stiftelse för Krokvågs by

Ändamålet ska vara att årligen utdela lämpligt stora bidrag till personer, föreningar eller organisationer som gjort förtjänstfulla insatser antingen för hembygdsverksamheten inom Krokvågs by i Ragunda socken, Jämtlands län, genom forskning, dokumentation, föreningsarbete, bevaringsinsatser e dyl eller för byns innevånare