August Bångs skolstiftelse

Den årliga avkastningen sedan minst en tiondel tillförts kapitalet får användas till förmån för eleverna vid skolväsendet inom gamla Hässjö kommun (Hässjö, Ljustorps och Tynderö församling). Utdelade medel skall användas till premier eller stipendier till behövande efter genomgången obligatorisk skola