Allmänna skolstiftelsen för döva

Till landets specialskolor för döva och hörselskadade. Avkastningen skall komma eleverna till del såsom belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik ellerannan kulturell verksamhet vid

Ambjörn Larssons Stiftelse för Krokvågs by

Ändamålet ska vara att årligen utdela lämpligt stora bidrag till personer, föreningar eller organisationer som gjort förtjänstfulla insatser antingen för hembygdsverksamheten inom Krokvågs by i Ragunda socken, Jämtlands län, genom forskning, dokumentation, föreningsarbete, bevaringsinsatser e dyl eller för byns innevånare

Arvid Hamrens företagsutbildningsstiftelse

För att understödja utbildning och fortbildning av företagare, vilka inom Kramfors samhälle bedriver småindustriell verksamhet. Stöd skall även kunna lämnas för utbildning av anställda i sådana företag, vilka inneha ledande eller för företagens skötsel och utveckling eljest väsentliga befattningar.